TÉMATA A ÚČEL KONFERENCE

Josef Gočár, jeden z nejvýznamnějších českých architektů 20. století, který se pozoruhodně vepsal do tváře moderního Hradce Králové, se narodil 13. března 1880 v Semíně u Přelouče. Absolvoval nižší stupeň pardubické reálky a poté stavitelské oddělení Státní průmyslové školy v Praze. V roce 1903 byl přijat do Kotěrovy speciálky Umělecko průmyslové školy a poté pracoval mimo jiné i v jeho ateliéru. Již v létech 1904-5 projektuje v Hradci Králové, kam přichází současně se svým učitelem Janem Kotěrou, na nároží ulic Bidlovy a Bratří Čapků originálně pojatý secesní činžovní dům a nedlouho poté i v Komenského ulici schodiště, známé dnes jako Gočárovo.

Počínaje rokem 1908 počal již pracovat samostatně. Byl velice všestranný – jako architekt navrhoval stavby i interiéry, byl také znamenitým urbanistou. Roku 1924, po smrti svého učitele, se stal profesorem na pražské Akademii výtvarných umění a v r. 1928 byl zvolen rektorem této školy.

Dostalo se mu řady výjimečných poct – mimo jiné velké ceny za československý státní pavilon na výstavě dekorativních umění (1925) a také řádu francouzské čestné legie (1926). Jeho progresivní tvorba na samém počátku a poté v létech 1923-35 byla úzce svázána s městem Hradec Králové, kam ho pozval tehdejší starosta Dr. Ulrich a kde navázal na dílo svého pedagoga a vzoru Kotěry.

Gočár, perokresbaMožno říci, že bez Gočára si moderní Hradec jako Salon republiky nedokážeme představit. Vděčně si ho připomínáme a jinak tomu nebude ani v příštích generacích. Jeho působení v Hradci Králové bylo mimořádně úspěšné a lze jen litovat, že jeho bohatá tvorba zde již nemohla vyvrcholit realizací pravého skvostu – jím navržené stavby městské umělecké galerie. Je až s podivem (a je to nutno chápat jako velký dluh vůči jeho osobnosti), že jeho stavby jsou prozatím opomíjeny při prohlašování národní kulturní památky. Pražský dům U Černé Matky Boží je snad první vlašťovkou... Dílo tohoto významného architekta se uzavřelo dne 10. září 1945 v Jičíně. Místem jeho posledního odpočinku se stal právem vyšehradský Slavín.

Námi pořádaná akce, zaměřená k životnímu jubileím tohoto velikána, je určena architektům, urbanistům, stavebním inženýrům všech směrů, krajinářům, studentům příslušných oborů, pracovníkům státní a veřejné správy, Povodí, vodohospodářských organizací a široké veřejnosti.

Termín:
8.-9. září 2010

Místo:
Hradec Králové – Kotěrovo Muzeum VČ a Artkino Central

Záštita:
Královéhradecký kraj, město Hradec KrálovéHejtman Královéhradeckého kraje p. Bc. Lubomír Franc a jeho náměstek p. Helmut Dohnálek

Primátor statutárního města Hradec Králové p. Ing. Otakar Divíšek a jeho náměstek p. Ing. Martin Soukup

Pozn.: Gočárův portrét zveřejněn se souhlasem vnučky Josefa Gočára paní Lucie Gočárové.

 

Webdesign by David Jirků