PROGRAM KONFERENCE

Středa 8.9.2010, 17:30
Artkino Central v Hradci Králové, Karla IV čp. 774

Premiéra střihového filmu Šumný Gočár z cyklu Šumných měst s autorskou besedou
Ak.arch.David Vávra, režisér a scénárista Radovan Lipus
Určeno široké veřejnosti, vstup zdarma

Čtvrtek 9.9.2010, 9:00
Kotěrovo Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží čp. 465

09:00-09:15 Slavnostní zahájení konference primátorem města Ing. Otakarem Divíškem
09:15-11:00 BLOK 1: Gočár, jeho dílo a odkaz
Předsedající: Doc.PhDr. Jiří Kotalík CsC.
Prof. Jiří Kotalík Josef Gočár a výtvarní umělci
Mgr. Jan Jakl Nerealizované projekty Josefa Gočára v Hradci Králové
Mgr. Pavel Panoch Východočeská díla J. Gočára (mimo Hradec Králové)
PhDr. Zdeněk Lukeš Josef Gočár v Praze
Ing.arch. Jan Falta Gočárova ztracená vila
PhDr. Daniela Karasová CSc. Gočárovy interiéry
11:00-11:15 Coffee break
11:15-13:00 BLOK 2: Ideální město
Předsedající: RNDr. Václav Cílek CsC.
Prof. Ak.arch. Eva Jiřičná Město budoucnosti
Mgr. Karin Šrámková Hradec Králové versus Baťův Zlín
Studenti školy architektury AVU
Prof. Emila Přikryla
Ideální město
RNDr. Václav Cílek Město - klimatické plánování
Ak.arch. David Vávra Industriální architektura mezi Novým Světem a Evropu (s šotem N.Y. v Masoxové kostce)
13:00-14:00 Oběd
14:00-15:45 BLOK 3: Od obavy z vody k obavě o vodu
Předsedající: Ing. David Stránský Ph.D.
Ing. David Stránský Ph.D. Voda v městském prostoru – úloha, praxe, konsekvence
Ing. Pavla Finfrlová
Pavel Loskot
Hospodaření s dešťovou vodou jako nástroj zvýšení kvality života v Hradci Králové
Ing. Jiří Vítek Dešťová voda – levný zdroj, který nás přichází draho
Ing. Pavel Řehák Labe a Orlice v Hradci Králové
Ing. Lukáš Novák Benefity hospodaření s dešťovou vodou – zelená infrastruktura
15:45 -16:00 Zakončení konference
16:00 –16:15 Coffee break
16:15 – 18:00 BLOK 4: Hradec jako salon republiky
moderované exkurse
Ing. arch. Jan Čiháček Architektonická skupina
Muzeum, Novákovy garáže, Masarykovo a Ulrichovo náměstí, Sbor kněze Ambrože, Gymnasium, hradecká nábřeží (Gočár, Kotěra a další architekti)
Ing. arch. Jan Falta Urbanistická skupina
Muzeum, Novákovy garáže, Masarykovo a Ulrichovo náměstí, Sbor kněze Ambrože, Gymnasium, hradecká nábřeží (Gočár, Kotěra a další architekti)
Ing. Pavel Řehák Vodohospodářská skupina
Jez Hučák a hydroelektrárna s lávkou na Labi (IC centrum ČEZ), Gymnasium, hradecká nábřeží (Gočár, Kotěra, Sander a další architekti)
Rozdělení do skupin dle osobního rozhodnutí účastníků konference. Součástí každé exkurse bude krátká projížďka po Labi kolesovými parníčky Královna Eliška nebo Hradec po Labi s nezvyklým výhledem na přilehlá moderní nábřeží.

Své práce na téma Ideální město samostatně představí studenti školy architektury AVU Prof. Emila Přikryla.

Všechny expozice muzea budou po celý den účastníkům konference volně přístupné.

Otevřena bude i výstava Sny a vize - neuskutečněné projekty arch. Josefa Gočára pro Hradec Králové, instalovaná ke Gočárovým výročím.

 

Webdesign by David Jirků