ORGANIZACE A ODBORNÁ GARANCE

Pořadatel:

Ing. Jiří Stránský - YCC, IČO 13564960
Telefon: 495 539 278 (se záznamníkem)
E-mail: yksnarts@mybox.zc

Odborní garanti:

RNDr. Václav Cílek
Akademie věd ČR, Geologický ústav
Ředitel GÚ AV ČR, spisovatel – nositel literárních cen Toma Stopparda a Nadace VIZE Dagmar a Václava Havlových

Ak.arch.Eva Jiřičná
Profesorka architektury na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, nositelka Státní ceny z r.2009.
Ateliér AI DESIGN

Doc. Jiří Kotalík
Rektor Akademie výtvarných umění v Praze

Ing. David Stránský Ph.D.
ČVUT Praha, fakulta stavební - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Mluvčí odborné skupiny Odvodňování urbanizovaných území při České asociaci pro vody (CzWA)

Ak.arch. David Vávra
Architekt, herec a spisovatel – spoluautor a průvodce seriálu Šumná města, věnovaného české moderní architektuře
Ateliér DAVIDA VÁVRY

Organizační informace:

Ing. arch. Jan Čiháček tel. 461 005 220 E-mail: cahic@razdva.zc
Mgr. Lenka Jaklová tel. 825 855 769 E-mail: aknelkaj@seznam.zc
Ing. Jiří Stránský tel. 495 539 278 E-mail: yksnarts@mybox.zc
Ing. David Stránský Ph.D. tel. 224 355 412 E-mail: yksnarts@fsv.cvut.zc

 

Webdesign by David Jirků