HODNOCENÍ ACKE

Dvoudenní setkání na dané téma s občany města i odborníky, které proběhlo v Hradci Králové ve dnech 8-9. září, se vpravdě vydařilo.Na jedné straně skvělí, podmanivě vykládající přednášející - na druhé straně nezvykle početné, s věcí obeznámené aktivní publikum. Toto přineslo v podobě pohlazení na duši nečekané ohlasy.

Přednášející a účastníci řekli:

Václav Cílek, ředitel Geologického ústavu AV
Setkání bylo velmi příjemné. Překvapila mě vysoká účast – to se normálně neděje. Hodně zdaru do dalších akcí.

Eva Jiřičná, architektka
Ze srdce děkuji, byla to pro mne nezapomenutelná a krásná příležitost poznat tolik báječných lidí. A jsem moc ráda, že se úsilí obrátilo v takový úspěch. Vy, Váš syn i všichni ostatní, kteří Sympozium připravili, si zasloužíte upřímné uznání.

Daniela Karasová, UPM
Děkuji za příjemný pobyt strávený v Hradci ve společnosti zajímavých lidí a vstřícného publika.

Kosťová Jana, MM HK
Děkuji za nesmírně zdařilé a úžasné dny, které bezesporu patří k těm, co potěší mysl a pohladí srdce.

Jiří Kotalík, rektor AVU
Já děkuji – skvěle sestaveno, naplánováno, realizováno. Pocítil jsem v tom opravdovou energii.

Radovan Lipus, Jan Petras a David Vávra, autoři Šumného Gočára
Za náš tým Šumných měst blahopřejeme k výtečnému sympoziu.

Emil Přikryl, profesor AVU
Jsem velmi rád, že vše proběhlo k obecné spokojenosti. Pan rektor, který na akci přednášel a byl jí přítomen, celý průběh Sympozia chválil, včetně vystoupení našich studentů. Můžete být hrdi na zdařilé dílo, i za sličný katalog SYMP GOČÁR 2010.

Soňa Ryndová, asistentka Školy architektury prof.. Emila Přikryla pražské AVU
Gratuluji ze srdce k úspěchu Sympozia. Jsem si dobře vědoma co času, energie a entuziasmu musí člověk v takové souvislosti vydat, aby akce splnila očekávané.

Karin Šrámková, KU, filozofická fakulta
I já musím ze srdce poděkovat za příležitost zúčastnit se Sympozia. Ohlídnu-li se, provází mě opravdu dobrý pocit ze zdařilé akce.

Nataša Ungermanová, ředitelka SPŠ stavební v Hradci Králové
Mám pocit, že se tu v dnešním uspěchaném světě podařil malý zázrak. Všichni tu o akci mluví a vnímají ji jako pohlazení na duši. Obdivuji též se vším spojené nasazení a elán.

Tomáš Vaněk, GŘ Povodí Labe
Klobouk dolů, dopadlo to fakt báječně.

Nemohu jinak, než být jako organizátor spokojený a šťastný. Proto musím za sebe i ostatní, kteří se o úspěch Sympozia přičinili přidat na tyto webové stránky několik vět: Nenalézám slov, kterými bych všem upřímně poděkoval za zdar Sympozia. Již z účasti bylo patrné, jak se všichni těšili. Z ohlasu pak jednoznačně vyplynulo, že vše vyšlo a že všichni byli moc spokojeni. Já si vše jenom vysnil, a času, který jsem tomu věnoval, nelituji. Odměnou mi je i to, že jsem se blíže seznámil s tolika skvělými lidmi.

Jsem Vám proto všem moc a moc vděčný.

Váš - Jiří Stránský

P.S. Za organizátory i sympatizanty chci ujistit, že tímto nekončíme. Pokud jde o přednáškovou činnost, adresovanou studentům i širší veřejnosti, chceme v ní pokračovat na půdě hradecké stavební průmyslovky. Časem připravíme i další podobné odborné sympozium. Cítíme se zavázáni Gočárovu odkazu – uchopili jsme se proto též konkretní myšlenky iniciovat v Hradci Králové výstavbu jeho nadčasového projektu Galerie umění. Víme, že nás v tom úmyslu dle svých možností podpoříte.

 

Webdesign by David Jirků